Cardif Online

Online řešení škodních událostí

Své škodní události můžete řešit online z pohodlí domova přes naši aplikaci.

Nahlásit škodní událost
Nahlásit za jinou osobu

Jak probíhá nahlášení škodní události?

1. Popíšete nám, co se vám stalo

2. Vyhledáme smlouvy,
u kterých můžete pojištění uplatnit

3. Dodáte nám potřebné dokumenty

4. Posoudíme vaši žádost

Nejčastější dotazy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna pojistí mě, mé blízké, ale i můj osobní majetek a mé finanční závazky.
Pojistné produkty nabízí BNP Paribas Cardif Pojišťovna ve spolupráci s řadou finančních
institucí – domácích i nadnárodních partnerů – nejčastěji s bankami, leasingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími nákupy na splátky, osobní půjčky nebo úvěrové karty. Dále také spolupracuje s předními společnostmi z jiných oborů - například retailu (elektro), telekomunikací nebo dodavatelů energií.
Na českém trhu působí již od roku 1996, kdy jako první spustila produkt „Pojištění schopnosti splácet finanční závazek“. Ten mi pomůže v případě nepředvídatelných životních situací, které mohou ohrozit mou schopnost splácet úvěr, hypotéku nebo např. leasing.
V současné době mi může BNP Paribas Cardif Pojišťovna nabídnout pojistné produkty, které mi pomohou udržet vyrovnaný rodinný rozpočet např. v případě nemoci, ztráty zaměstnání nebo odcizení mého majetku.
Pokud chci nahlásit škodní událost, která souvisí s pojištěním schopnosti splácet úvěrové produkty, můžu to vyřešit přes tuto aplikaci, která mě vším jednoduše provede krok za krokem.
Pokud chci nahlásit škodní událost, která souvisí s jiným produktem, musím se obrátit na Klientské centrum na tel. čísle 234 240 448.
  1. Musím doložit formulář Oznámení škodní události – úmrtí pojištěného a další dokumenty, které jsou ve formuláři uvedené.
  2. Pokud mám možnost tisku, všechny potřebné dokumenty vytisknu, vyplním a podepsané zašlu:
    1. elektronicky na e-mail czinfo@cardif.com (šetření škodní události tím urychlím).
    2. poštou na BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8.
  3. Pokud nemám možnost tisku, kontaktuju Klientské centrum na tel. čísle 234 240 448 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com, kde sdělím číslo smlouvy, ke které je sjednané pojištění a požádám o zaslání všech potřebných dokumentů.
Ano, škodní událost můžu nahlásit zpětně, pokud jsem v době, kdy se mi škodní událost stala, měl/a platné pojištění.
Škodní událost můžu nahlásit až do 4 let od jejího vzniku. V případě úmrtí je možné nahlášení škodní události ve lhůtě až 11 let.
Ano můžu, pokud jsem v době, kdy se mi škodní událost stala, měl/a platné pojištění.
Pokud mi vznikne na pojistné plnění nárok, odchází peníze na můj osobní nebo úvěrový účet (podle pojistné smlouvy) do 15 dnů po ukončení šetření.
Protože je každá událost posuzována individuálně, nemůžu dopředu očekávat, že mi nárok na pojistné plnění vznikne.
Aby mohla pojišťovna mou událost vůbec začít šetřit, musím jí dodat všechny požadované dokumenty, které jsou uvedené ve formuláři Oznámení škodní události. O výsledku šetření mě musí pojišťovna informovat podle zákona maximálně do 90 dnů (v praxi to bývá většinou do 30 dnů) od dodání všech požadovaných dokumentů.
a) Najdu je v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jsem dostal/a při sjednání.
b) Najdu je na stránkách společnosti, u které jsem si pojištění sjednal/a.
c) Požádám o ně přes Klientské centrum Cardif Pojišťovny na tel. čísle 234 240 448 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.